SELAMAT DATANG

Saudara/saudari yang dikasihi sekalian,


Selamat bertemu di gerbang blog FAJARSOLEH. FAJARSOLEH memberi ruang kepada semua pelawat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai apa yang berlaku di sekeliling kita, khususnya berkaitan isu-isu kekeluargaan, kemasyarakatan, kemanusiaan dan keagamaan. Semoga kita dapat menggunakan ruang blog ini untuk memberi manfaat ke arah kesejahteraan ummah dan keredhaan Allah.

Wednesday, November 10, 2010

PENGABAIAN TERHADAP IBUBAPA

Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sehingga bulan Mei 2010 menunjukkan seramai 721 orang warga emas yang menghuni Rumah Seri Kenangan dan Rumah Ehsan di bawah kendalian JKM mempunyai anak yang masih dapat dikesan.

2. Trend semasa memperlihatkan anak-anak semakin kurang menghargai ibubapa. Berita-berita yang dipaparkan di media massa menunjukkan anak-anak tergamak membuang dan menghantar ibu-bapa ke pusat penjagaan warga emas dan tidak lagi mahu mengambil tahu keadaan ibubapa mereka. Akhbar Berita Harian bertarikh 2 Julai 2010 memaparkan rintihan ‘seorang bapa yang dibuang di rumah jagaan bukan Islam’ di Georgetown, Pulau Pinang. Terbaru pada 24 Oktober 2010, akhbar sama melaporkan seorang ‘bapa dikurung anaknya’ di kawasan garaj kereta.

3. Justeru, bagi menggalakkan warga emas terus berada dalam keluarga dan masyarakat, program-program yang berasaskan pembangunan komuniti perlu dipergiatkan. Program sebegini memerlukan penyertaan masyarakat secara menyeluruh dengan pendekatan multi-sektoral yang mana semua pihak iaitu agensi kerajaan, pertubuhan sukarela (NGO), sektor swasta, masyarakat setempat dan warga emas itu sendiri bersama-sama bergerak menjalankan program tersebut.

4. Antara lain program pembangunan komuniti yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan sistem sokongan kepada warga emas dan keluarga mereka ialah Pusat Aktivit Warga Emas, Pusat Jagaan Harian Warga Emas, Program Khidmat Bantu Di Rumah dan program 'respite care' (penjagaan jangka pendek bagi membolehkan ahli keluarga yang menjaga ibu-bapa berehat seketika). Di samping itu program-program lain yang boleh memberi kesedaran kepada anak-anak tentang tanggungjawab mereka untuk menjaga ibu-bapa yang telah berusia emas juga perlu dilaksanakan secara aktif dan berterusan.

No comments:

Post a Comment